Skip to main content

Likvidace odpadků

Na konci dvora (vpravo od recepce) jsou popelnice.
Odpadky prosím přinášejte do kontejnerů rozdělené na zbytkový odpad, sklo, plechovky a papír. Obaly a další recyklovatelné materiály je nutné likvidovat ve zbytkovém odpadu nebo je donést přímo do recyklačního centra v Hauzenbergu, protože v Hauzenbergu bohužel neexistuje žádná likvidace odpadu.